Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Zarządzanie- taktyka i strategia. Rady, które pozwalają na zoptymalizowanie procesów produkcyjnych także w narzędziowni i wtryskowni.

Czy któreś z tych zdań brzmi dla Państwa znajomo?
 • Mogę to sprzedać, ale oni nie mogą tego wyprodukować
 • Niech Pan mi nie mówi, że jest pan w stanie wyprodukować drzwi w tym tygodniu, kiedy ja potrzebuję okien.
 • Produkcja siadła w tym tygodniu, a zamówienia zaczynają się opóźniać.
 • Co Pan ma na myśli mówiąc- nie mamy sprzętu, żeby to wyprodukować?
Te zdania dowodzą tego, że wymagane jest w niniejszej firmie określenie i wdrożenie jasnej strategii działań i rozwoju. Pozwoli to uniknąć nieporozumień zarówno pomiędzy potencjalnymi klientami a firmą jak i pomiędzy poszczególnymi działami firmy – sprzedażą, marketingiem i produkcją. Co firmie przyniesie popyt na usługi i produkty, których obecnie nie jest w stanie wykonać, bądź spiętrzenie zamówień w jednym czasie i ich brak w innym? Jedynie utratę dobrej marki i stwierdzenie, że jest ona niesolidnym partnerem i wykonawcą. Działania poszczególnych komórek muszą być sprzężone i poparte szeroką KOMUNIKACJĄ. Wszyscy muszą mieć jasno określone cele, do których realizacji powinni dążyć. Strategia to zbiór celów. Taktyka- to zbiór działań, które mają na celu doprowadzenie do ich realizacji.

Wydaje się o proste i logiczne. Niestety, problemem jest fakt, że strategii nie można kupić w sklepie, jako gotowego rozwiązania. Trzeba ja stworzyć samodzielnie, musi pochodzić od ludzi zaangażowanych bezpośrednio w pracę w firmie. Dokładnie przemyśleć to, gdzie firma miałaby się znaleźć za kilka miesięcy a nawet lat. Trzeba mieć cele. Nad strategią trzeba pracować, korygować ją, rozwijać sprawić, żeby stała się częścią prowadzonego przez Państwa biznesu. Mając cel możemy rozpocząć dobieranie i określanie środków, które pozwolą na ich realizację. Znacznie łatwiejsze staje się podejmowanie codziennych decyzji.

Tworzenie przyszłości Państwa firmy wymaga stawiania pytań i prowokowania odpowiedzi na nie. Odpowiedzi będą różne dla różnych producentów. Należy pamiętać, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi- są tylko odpowiedzi właściwe dla danej sytuacji.

Rynek zmienia się, konkurencja robi się coraz agresywniejsza, a reguły współzawodnictwa balansują na granicy prawa. Oprócz konkurencji lokalnej czy krajowej pojawili się nowi gracze rynkowi z zagranicy. Zmieniły się też potrzeby odbiorców, którzy są coraz bardziej wymagający. Niewielkie zmiany w sposobie, jaki prowadzą Państwo biznes powinny Państwu pozwolić przetrwać w tych ciężkich czasach, a doskonałość w działaniu jest jedynie przepustką do dalszej gry rynkowej.

Zanim spróbują Państwo zdefiniować strategię rozwoju Państwa biznesu, zastanowimy się , czym strategia nie jest:
 • W strategii produkcji nie chodzi o automatyzowanie procesów.
 • W strategii produkcji nie chodzi o kupowanie nowych maszyn i urządzeń.
 • W strategii produkcji nie chodzi o kupowanie komputerów i oprogramownia.
 • Strategia produkcji nie jest kolejnym hasłem lub metodą wymyślona przez Japończyków.
 • W strategii produkcji nie chodzi o doskonałość technologii.
Strategia produkcji może być tym, co wymieniono powyżej, jednak tylko wtedy, jeśli jest to właściwe dla konkretnej firmy..

Strategia – Taktyka - Działania

Jakie są różnice pomiędzy strategią, taktyką i działaniami? Strategia dotyczy długo lub krótkoterminowego planowania. Chodzi tu głównie o ustalanie celów, a także limitów środków, które mogą być wykorzystane do ich osiągnięcia. Taktyka to zbiór szczegółowych wytycznych, co należy robić, jakie wysiłki i w jakich sektorach działalności podejmować by zrealizować plany. Działania zaś to operacje, które faktycznie mają miejsce w fabryce lub na rynku.

Podsumowując: strategia wyznacza cele i limity, taktyka precyzuje, co należy robić, by osiągnąć cel. Wiele firm rozwinęło właściwe dla siebie "strategie sprzedaży" lub "strategie marketingowe", lecz nadal niewiele może się pochwalić "strategią produkcji". Brak takiej strategii znacznie utrudnia prowadzenie biznesu. Każdy zakup maszyny lub systemu jest prawdopodobnie decyzją podejmowana "ad- hoc", pod wpływem impulsu, w odpowiedzi na napotkany bieżący problem lub potrzebę. Bez jasno sprecyzowanej strategii coś, co wydaje się być rutynową produkcyjną decyzją w rzeczywistości ogranicza firmę i przywiązuje ją do tych konkretnych urządzeń, ludzi lub systemów. Nie zaplanowane decyzje na dłuższą metę przysparzają firmie problemów, ponieważ dostosowanie się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych może być dla takiej firmy trudne i kosztowne. W najgorszym wypadku może się zdarzyć tak, dostosowanie się do zmian będzie zarówno trudne jak i kosztowne. Ponadto firma może akurat nie dysponować aż takimi środkami, żeby sfinansować kolejne, niezbędne inwestycje.

Strategia w biznesie

Każda strategia produkcji musi być zintegrowana z ogólną strategią biznesową firmy, a zatem ma być zgodna z strategią marketingową, sprzedażową, finansową i innymi. Sfera produkcji bardzo często traktowana jako podrzędna, a takie podejście prowadziłaś nie do powstawania komentarzy cytowanych na początku tego artykułu. Zintegrowanie strategii produkcji ogólną strategią firmy może zamienić produkcję w kapitał firmy, który decyduje o jej przewadze, a nie tylko generuje koszty. Ten cel wymaga zmiany podejścia managerów produkcji. Muszą się oni stać aktywni, a nie jedynie reagować na polecenia managerów z innych działów. Już zbyt długo produkcja jest postrzegana jako dział firmy, który powinien jedynie produkować to, co dział sprzedaży sprzedał, bez konsultacji z nim. Managerowie produkcji powinni zacząć myśleć o sobie jako o biznesmenach.

Ogólna strategia biznesowa powinna uwzględniać możliwości produkcyjne na równi z potrzebami rynkowymi i projektem nowych produktów. Managerowie produkcji powinni aktywnie włączyć się w rozwijanie ogólnobiznesowej strategii. Udoskonalenie sposobu produkcji poszerza granice, w których firma może konkurować, a także potencjalne rynki zbytu. Managerowie produkcji winni zacząć myśleć w sposób strategiczny. Muszą nauczyć się zarządzać swoimi działaniami w sposób strategiczny.

Ustalanie celów

Cele tworzą wyraźne limity i określają, do czego dążymy. Wyznaczają kierunki rozwoju i są motywacją dla pracowników. Określenie celów jest początkiem budowania strategii.
Cele mogą obejmować
 • Dochód
 • Udział w rynku
 • Wzrost
Cele muszą być często sprawdzane i, w miarę potrzeb, modyfikowane. Nie wystarczy powiedzieć, że naszym celem jest zwiększenie dochodów, konieczne jest ustalenie o ile bądź do jakiego poziomu nasze dochody mają wzrosnąć a także w jakim czasie mają osiągnąć pożądany pułap, przykładowo: wzrost dochodów z 100 000 zł do 200 000zł w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Cele musza być odważne (żeby stanowiły wyzwanie i motywowały do ich osiągnięcia), mierzalne (by możliwe było sprawdzenie, czy zostały osiągnięte), zprioryteryzowane (by wiadomo było, na których działaniach się skupić), określone w czasie.

Wszystkie nie mogą zajmować więcej niż połowę kartki A4, nie powinno być więcej niż 5 celów kluczowych.

Kluczowe Czynniki Sukcesu (KCS). Są to czynniki, które determinują osiągnięcie sukcesu na specyficznym rynku. KCS to mogą odnosić się do produktów lub technologii. Typowe KCS to:
 • Cena
 • Jakość- Dostosowanie do wymogów
 • Czas wprowadzenia nowych produktów na rynek (całkowity)
 • Różnorodność produktów substytucyjnych (mogących zastąpić nasz produkt) i komplementarnych (zwiększających atrakcyjność naszego produktu, rozszerzających jego funkcjonalność)
 • Bariery wejścia na rynek (np.: wysokie koszty początkowe produkcji)
 • Usługi (Techniczne/Sprzedażowe/ Marketingowe)
Każda firma powinna zidentyfikować KCS właściwe dla swojej branży i jak najwydajniej wykorzystać tą wiedzę do podnoszenia konkurencyjności rynkowej. Jeśli firma nie znajdzie żadnej cechy, która odróżni ją w pozytywny sposób od konkurencji- można powiedzieć, że jej szanse na sukces są nikłe.

Strategia produkcji

Kiedy znamy już cele biznesowe oraz KCS możemy zastanowić się nad zdefiniowaniem strategii, która pozwoli na ich osiągnięcie. Uważano, że lepszą efektywność kosztową można uzyskać dzięki automatyzacji procesu produkcyjnego i zmniejszeniu nakładów pracy ludzkiej. Obecnie warunki rynkowe uległy zmianie i uważa się, że efektywność firmy jako systemu i zdolność na natychmiastowe odpowiadanie na potrzeby klientów są kluczowymi czynnikami sukcesu w firmie Nowa strategia produkcji musi gwarantować to, że produkty będą wytwarzane szybciej, lepiej i taniej.
Dostarczenie kombinacji przedstawionej na diagramie poniżej sprawia, że produkcja staje się potężna bronią w walce z konkurencją rynkową. Oto co musi zapewniać poprawnie skonstruowana strategia produkcji. Zarówno sam produkt jak i sposób jego wytwarzania (czyli produkcja) powinny decydować o przewadze rynkowej nad konkurencją, a nie jedynie cena.
Nowa strategia produkcji musi również uwzględniać:
 • Minimalne zapasy.
 • Minimalna ilość zadań w przetwarzaniu (Work In Process)
 • Zero defektów.
 • Krótkie, lecz wiarygodne terminy wykonania.
Aby móc mówić o rozwoju strategii produkcji jako narzędzia konkurencji rynkowej należy uwzględnić i zbadać: jak kontrolowana jest produkcja, jak kontrolowana jest jakość, jak mierzone są efekty produkcji. Niektóre obszary z pewnością będą wymagały inwestycji w maszyny, ale większość spraw może ulec znaczącej poprawie dzięki zmianie, udoskonaleniu metod postępowania. Zawsze jest sporo do zrobienia i jak zwykle- mało czasu.

Co można osiągnąć?

Bardzo ważne jest, by zdefiniować cele strategiczne. Mogą nimi być:
 • Zredukować zapasy, pracę w toku i ilość gotówki uwięzionej w zapasach i produktach o co najmniej 50%
 • Zredukować czasy realizowania zleceń, od zlecenia do dostawy o wskaźnik 10.
 • Zwiększyć wskaźnik dotrzymywania terminów zleceń do 90%.
 • Zwiększyć wskaźniki jakościowe o 4.
 • Zwiększyć całkowitą dochodowość firmy o 20%.
   Te cele są w zasięgu Państwa firmy.


Liczba wyświetleń tego artykułu: 22964

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.