Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

UKŁAD STEROWANIA UNILOG B6.

Poprzez zastosowanie monitora 15” z funkcją touch-screen a także centralnego pola wprowadzania i odczytu parametrów procesu zyskujemy przyjazny dla obsługującego układ sterowania UNILOG B6. Dzięki wielorakim funkcjom wyboru języka, przełączania między jednostkami a także pomocy Online mamy zapewniony komfort i bezpieczeństwo pracy obsługującego wtryskarki. Wizualizacja układu UNILOG B6 bazuje na systemie Windows XP i funkcji „plug & play”. Dzięki zastosowaniu portów USB można w prosty sposób podłączyć do wtryskarki drukarkę lub zewnętrzną klawiaturę. W równie prosty sposób można prowadzić dokumentację parametrów procesu korzystając z protokołów TCP/IP. Układ sterowania UNILOG B6 poprzez przyłącze BDE lub modem zapewnia możliwość dozoru pracy maszyny „na odległość”. UNILOG B6 pozwala przy wykorzystaniu połączenia poprzez Internet na komunikację e-mail i przekazywanie w ten sposób informacji o zakłóceniach w pracy maszyny.

15“-TFT-kolorowy monitor z funkcją Touch-Screen dla obsługi maszyny i wprowadzania parametrów procesu
__________________________________________
2 rzędy przycisków wyboru Różnych funkcji maszyny
__________________________________________
48 przycisków dla obsługi wtryskarki a także korzystania z wyposażenia opcjonalnego maszyny
__________________________________________
Miejsce na dodatkowe 7 przycisków lub mechanicznych wyłączników.

Dla funkcji głównych maszyny (napęd, grzanie, tryby pracy) przewidziano 10 przełączników umieszczonych po prawej stronie klawiatury. 2 USB- przyłącza pozwalają na korzystanie z zewnętrznych urządzeń (USB-Stick, drukarka, klawiatura) oraz służą do identyfikacji obsługującego poprzez system ochrony dostępu do maszyny. Dodatkowe przyłącza (2 USB, 2 Ethernet znajdują się na tylnej stronie układu sterowania w szafie sterowniczej.

Dla prowadzenia dokumentacji zdarzeń służy funkcja Loggin. Funkcja ta pozwala na zapamiętanie wprowadzonych do pracy maszyny zmian oraz ich rejestrację i dalszą analizę. System Alarmów rozpoznaje zakłócenia w pracy maszyny, wyświetla komunikaty zakłóceń a także ułatwia poszukiwanie przyczyn problemów. Stworzone strony Użytkownika Userpage pozwalają na ograniczenie dostępu do maszyny dla pracowników obsługi do ściśle, indywidualnie sprecyzowanych parametrów. Wymagania związane z przejrzystością i elastycznością układu sterowania znalazły swoje odbicie np. w programowaniu pracy rdzeni hydraulicznych. Poza 8 stałymi programami pracy istnieje możliwość napisania własnego programu i zaprogramowania przebiegu pracy rdzeni.

Połączenie wprowadzanych danych z ich graficzną wizualizacją ułatwia ustawianie parametrów pracy maszyny. Umieszczone z prawej strony układu sterowania pola statutu umożliwiają szybką i przejrzystą kontrolę stanu w jakim znajdują się poszczególne podzespoły wtryskarki. Dzięki wyrażeniu wszystkich parametrów w jednostkach fizycznych możliwe jest proste przenoszenie parametrów pracy z jednej na drugą maszynę o innej wielkości.

Funkcje graficzne umożliwiają przedstawienie przebiegu procesu wtrysku w postaci różnorodnych krzywych dotyczących szybkości wtrysku, ciśnienia w fazie wtrysku i docisku. Przejrzysty sposób prezentacji danych poprzez zastosowanie różnych kolorów a także numeryczny opis w znaczący sposób ułatwiają analizę prezentowanych krzywych.

Konfigurowana analiza czasu poszczególnych etapów procesu umożliwia wyśmienity przegląd przebiegu wtrysku i ułatwia prowadzenie procesu optymalizacji. Na jednej stronie w przejrzysty sposób pokazano cały przebieg procesu. Pokazanie czasów przestoju pomiędzy poszczególnymi etapami, pozwala na wychwycenie błędów w ustawieniu przebiegu procesu. Porównanie aktualnego wtrysku do wtrysku przyjętego jako wzorcowy pozwala na wychwycenie różnic i odpowiednią korektę.

Różnorakie funkcje dokumentowania zakłóceń pracy maszyny. Możliwość filtrowania zdarzeń w oparciu o różne kryteria pozwala na lepszą analizę przyczyn zakłóceń. Funkcja automatycznego wysyłania e-mail z wiadomościami dotyczącymi zakłóceń usprawnia pracę obsłudze maszyny oraz umożliwia lepszą pomoc serwisową.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE UKŁADU UNILOG B6

 • kolorowy monitor 15” touch-screen
 • 2 x przyłącze USB dla administracji danymi form oraz podłączenia drukarki lub zewnętrznej klawiatury.
 • 2 x przyłącze USB umieszczone w szafie sterowniczej
 • 2 x przyłącze Ethernet
 • ochrona dostępu w postaci systemu haseł
 • podział na poziomy dostępu dla każdego z użytkowników (preser, ustawiacz, serwis)
 • graficzna wizualizacja wprowadzanych wartości np. dla drogi zamykania, wtrysku itp.
 • graficzna kontrola procesu wtrysku (krzywa wtrysku, krzywa otaczająca, krzywa idealna)
 • SPC statystyczny proces kontroli wtrysku
 • funkcja tabeli jakości dla oceny jakości procesu
 • zegar pracy tygodniowej, licznik cykli
 • możliwość sterowania z poziomu sterowania wtryskarki pracą urządzeń peryferyjnych (termostatów, manipulatora, taśmociągu)
 • programowanie pracy rdzeni hydraulicznych
 • profil szybkości zamykania formy 5 x
 • profil szybkości otwierania formy 5 x
 • profil szybkości ruchu wypychacza 3 x
 • profil szybkości dojazdu agregatu 3 x
 • profil krzywej wtrysku 10 x
 • profil krzywej docisku 10 x
 • profil szybkości obrotowej ślimaka 6 x
 • profil przeciwciśnienia 6 x
 • Przełączanie na fazę docisku w funkcji (standard)
  • Czasu
  • Objętości wtrysku
  • Ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • funkcja obniżania temperatury
 • wskaźnik temperatury szafy sterowniczej
 • protokół alarmów (data, godzina pojawienia się i usunięcia usterki, opis zakłócenia)
 • protokół wprowadzonych zmian (data, godzina, co zostało zmienione i przez kogo)
 • samouczący się regulator temperatury
 • funkcje graficzne wartości zadanych
 • funkcje graficzne wartości rzeczywistych
  • krzywa wtrysku
  • krzywa docisku
 • system diagnostyki i alarmów
 • funkcje kontroli
  • czas cyklu całkowitego
  • czas wtrysku
  • czasu dojazdu dyszy
  • czasu ruchu wyrzutnika
  • czas dozowania
  • czas zamykania
  • czas otwierania
  • ciśnienia wtrysku
  • poduszki tworzywa
  • temperatury
  • ilości cykli
 • ilość parametrów kontrolowanych przez funkcje TABELA JAKOŚCI 6 lub 12 parametrów
 • możliwość zmiany systemu jednostek w jakich są wyrażane parametry w trakcie pracy maszyny.
 • możliwość zmiany jeżyka układu sterowania w trakcie pracy maszyny
 • możliwość dowolnej konfiguracji językowej układu (np. na jednej maszynie dostępne jest sterowanie w 4 językachArtykuł udostępniony przez:
Battenfeld Polska
Injection Moulding Technology Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamowizna 151
Tel.: +48 22 724 38 07
Fax.: +48 22 724 37 99
e-mail: bogdan@battenfeld.pl
www.battenfeld.pl


Liczba wyświetleń tego artykułu: 17661

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.