Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Inżynieria odwrotna z zastosowaniem systemu ScanBright

Odwzorowanie modelu wykonanego przez projektanta/designera w wersji cyfrowej lub stworzenie dokumentacji z rzeczywistego modelu stanowi obecnie duży procent prac biur projektowych i narzędziowni. Ze względu na rosnące wymagania związane ze skracaniem czasu wykonania, na znaczeniu zyskują szybkie systemy pomiaru kształtu, takie jak zintegrowany systemScanBright™ firmy SMARTTECH. System ten jest szczególnie przydatny do zastosowań wymagających uzyskania gęstych modeli skomplikowanych obiektów o powierzchniach wolnych.

    ScanBright™ jest optymalnym narzędziem znacznie upraszczającym proces przygotowania dokumentacji geometrycznej obiektów rzeczywistych. Zastosowanie systemu umożliwia użytkownikowi realizację pełnego procesu wykonania modelu komputerowego - od pomiaru obiektu, poprzez filtrację i łączenie danych kierunkowych, optymalizację, konwersję reprezentacji modelu aż po eksport wyników do formatów inżynierskich (inżynieria odwrotna). Na każdym z etapów tej ścieżki dysponujemy pełną gamą narzędzi edycyjnych pozwalających na przetworzenie i równoczesną optymalizację obiektu bez obniżania jakości reprezentacji geometrycznej.


Rys. 1. System ScanBright™ podczas pomiaru

      Uzyskanie bardzo dobrego, uwzględniającego poziom szczegółowości i skalę części, modelu wymaga zapewnienia wysokiej efektywności przetwarzania danych 3D już na etapie pomiaru. Pojedynczy pomiar wykonany systemem ScanBright™ ma postać chmury punktów o współrzędnych przestrzennych XYZ. Wchodzący w skład urządzenia skaner 3D, dzieki zastosowanej metodzie (patrz Mechanik 5-6/05 s. 541) posiada szerokie możliwości pomiarów o dużej gęstości próbkowania powierzchni. Każdy punkt uzyskany z pomiaru ma dodatkowo teksturę RGB. Informacja ta jest szczególnie przydatna szczególnie przydatna podczas dalszej edycji wyników pomiaru; znacznie ułatwia użytkownikowi nawigację widoku 3D w programie Mesh3D, będącym sercem systemu.
      Surowe dane pomiarowe pochodzące ze skanera można opisać szeregiem cech charakterystycznych, takich jak: kierunkowość – pojedynczy pomiar daje fragmenty powierzchni obiektu aktualnie zwrócone w stronę obiektywów skanera; liczność punktów – pojedynczy pomiar z systemu ScanBright™ może zawierać od 200 tys. do 3 mln punktów; gęstość próbkowania – pojedynczy pomiar umożliwia reprezentację powierzchni obiektu z gęstością punktów osiągającymi lokalnie nawet do 100 punktów/mm²; dokładność – odwzorowanie powierzchni mierzonej w pojedynczym pomiarze z dokładnością 0,05÷1 mm.
ScanBright™ ma również wiele opcji i mechanizmów, które przystosowują parametry akwizycji kształtu do typu tekstury obiektu. Pozwala to w praktyce na rozszerzenie klasy obiektów możliwych do zmierzenia o obiekty o trudnych powierzchniach (np. połyskliwe czy ciemne).
      Po dokonanej akwizycji, kolejne kroki w ścieżce edycyjnej polegają na wstępnym przetworzeniu każdego z surowych pomiarów, w celu usunięcia zbędnych obiektów (stelaże, powierzchnie tła) oraz punktów pochodzących od szumu lub błędnie wyznaczonych. Następnie dla gotowych „czystych” chmur realizowany jest proces złożenia i ujednolicenia lokalnych układów współrzędnych zarówno dostępnymi metodami numerycznymi (dopasowanie poprzez wskazanie 3 par punktów w dwóch chmurach lub automatyczne dopasowanie dokładne, polegające na minimalizacji odległości między pokrywającymi się obszarami chmur), jak i metodą mechaniczną - z użyciem stolika obrotowego. Złożony „surowy” model, którego gęstość może sięgać nawet 5 tys. pkt/mm², poddaje się następnie minimalizacji szumów poprzez wygładzanie oraz uproszczeniu do wymaganej lokalnej gęstości punktów. Gotowy obiekt w reprezentacji punktowej można następnie poddać dalszemu przekształceniu na siatkę trójkątów, będącą finalną reprezentacją dostępną w systemie ScanBright™. W ten sposób uzyskujemy gotowy model, na podstawie którego możemy stworzyć dokumentację techniczną lub bezpośrednio kopię danego obiektu .


Rys. 2. Proces pomiarowy: a-b) obiekt podczas pomiaru, c) chmura punktów, d)siatka trójkątów

      ScanBright™ stanowi ciekawą alternatywę wobec klasycznych dotykowych metod pomiarowych, szczególnie w odniesieniu do reverse engineering. Przede wszystkim jest to „pomiar od ręki” – najprostsze modele można pomierzyć w kilkanaście minut i przygotować do eksportu do środowisk CAx w ciągu jednego dnia roboczego. ScanBright™ daje również możliwość w pełni mobilnego skanowania obiektów o szerokiej zakresie wymiarów gabarytowych za pomocą przystępnego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Miło nam jest poinformować Państwa, że stworzony przez naszą firmę Zintegrowany System Pomiaru obiektów 3D ScanBright™ został wyróżniony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich jako najlepszy produkt targów MACH-TOOL 2005.

Jeśli interesuje Państwa inżynieria odwrotna to serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na targach Control-Tech, które odbędą się w Kielcach w dniach 28-30 września 2005, gdzie również będziemy ubiegać się o nagrodę w konkursie.Liczba wyświetleń tego artykułu: 18124

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.