Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Technologia zautomatyzowanego, opartego na wiedzy, projektowania obróbki elektroerozyjnej w zintegrowanym wytwarzaniu narzędzi i elementów precyzyjnych.

Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej, poprzez Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP, jest partnerem w projekcie pt.

“Automated knowledge based EDM technology for integrated tool making and high precision components” (Technologia zautomatyzowanego, opartego na wiedzy, projektowania obróbki elektroerozyjnej w zintegrowanym wytwarzaniu narzędzi i elementów precyzyjnych)

- Collective Research Project “Know EDM” COLL-CT-2004-030238 –

realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego.

Projekt będzie wykonywany przez trzy lata, jego realizację rozpoczęto w dniu 01.10.2006r., a koordynatorem jest TNO Industrial Technology z Holandii. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą partnerzy z sześciu krajów: Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski. W projekcie uczestniczą instytucje badawcze, stowarzyszenia przemysłowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z wymienionych krajów.

CEL PROJEKTU

Projekt KnowEDM dotyczy wykonywania elementów form wtryskowych obróbką elektroerozyjną (EDM – Electrical Discharge Machining) i szybkoobrotową (HSM - High Speed Machining) W trakcie projektu zostanie opracowany oparty na wiedzy system oprogramowania, który umożliwi automatyczny wybór najodpowiedniejszej metody obróbki pomiędzy obróbką szybkoobrotową i elektroerozyjną na podstawie geometrii wykonywanej matrycy. Użytkownicy oprogramowania będą także mogli optymalizować dokonywany przez program wybór poprzez nadanie priorytetów odpowiednim parametrom, takim jak koszt wykonania bądź szybkość realizacji zamówienia. System oprogramowania zostanie opracowany przez instytucje badawczo-rozwojowe o dużym doświadczeniu.

Cele projektu są następujące:
  • Skrócenie czasu projektowania i wykonywania elektrod o 50%
  • Zwiększenie dokładności szacowania czasu obróbki elektroerozyjnej
  • Skrócenie czasu wykonania form wtryskowych poprzez optymalizację wyboru metody obróbki: obróbka szybkoobrotowa (HSM) / elektroerozyjna (EDM)
  • Integracja procesów systemu wytwarzania: - projektowanie wyrobu (wypraski wtryskowej) - wykonanie formy – wtryskiwanie

W trakcie trwania projektu opracowane zostanie oprogramowanie zawierające 3 moduły:
  • Jeden z modułów będzie umożliwiał dokładne oszacowanie czasu obróbki elektrodrążeniem
  • Drugi moduł umożliwi zautomatyzowane projektowanie i wykonanie elektrod
  • Trzeci moduł będzie automatyzował i optymalizował wybór pomiędzy obróbką szybkoobrotową (HSM) a elektroerozyjną (EDM)

Dzięki możliwości korzystania z tego oprogramowania będą Państwo mogli pracować szybciej, niż konkurencja. Ten nowy, oparty na wiedzy system udoskonali komunikację pomiędzy konstruktorami wyprasek wtryskowych, wykonawcami form i wtryskowniami. Umożliwi wykonywanie form o lepszej jakości oraz zredukuje czas wykonania i dostawy narzędzia. Moduły oprogramowania będą mogły być używane zarówno przez wytwórców form (narzędziownie), jak i wytwórców wyrobów precyzyjnych, a także pracowników innych sektorów, w których stosuje się obróbkę elektroerozyjną.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE KnowEDM?

TPTP SIMP zaprasza do uczestnictwa w projekcie małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział polega na spotykaniu się podczas narodowych spotkań, organizowanych cztery razy w każdym roku trwania projektu, podczas których będą przekazywane najnowsze rezultaty i opracowania wynikające z realizacji kolejnych zadań projektu, a także będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie wykonywania elementów form wtryskowych metodą elektrodrążenia.

KONTAKT:

Pytania o możliwość uczestniczenia w projekcie proszę kierować do:
Tomasz Jaruga
TPTP
tel./fax: 034-325-06-59
lub e-mail: jaruga@kpts.pcz.czest.pl

Dalsze informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronach internetowych:
http://www.knowedm.com/ - oficjalna strona projektu KnowEDM

http://kpts.pcz.czest.pl/edm/ - strona projektu Know EDM na stronie Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją
Liczba wyświetleń tego artykułu: 16078

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.