Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Budowa wtryskarki

Istnieją różne typy wtryskarek, różniących się od siebie budową i zastosowaniem. Wtryskarka doprowadza tworzywo do stanu uplastycznionego. Tworzywo wypełnia gniazdo formy i na końcu procesu powstaje wypraska.

Klasyfikacja wtryskarek z uwzględnieniem podstawowych kryteriów podziałów:

1. Budowa zespołu zamykania:
a) z bezpośrednim zamykaniem tłokowym:
- jednostopniowym,
- dwustopniowym: równoległym lub szeregowym,
b) z zamykaniem kolanowym:
- napędzanym cylindrem hydraulicznym,
- napędzanym mechanizmem korbowym,
c) z zamykaniem przez śrubowym.

2. Sposób sterowania:
a) ze sterowaniem ręcznym,
b) ze sterowaniem półautomatycznym,
c) ze sterowaniem automatycznym:
- zwykła,
- programowana.

3. Budowa zespołu uplastyczniania i wtrysku:
a) tłokowa,
b) ze wstępnym uplastycznieniem:
- tłokowym,
- ślimakowym,
c) ślimakowa:
- jednoślimakowa,
- dwuślimakowa.

4. Wzajemne położenie zespołów:
a) liniowa:
- pozioma,
- pionowa,
b) kątowa:
- pozioma,
- pionowa,
c) specjalna:
- z wieloma zespołami wtrysku,
- z wieloma zespołami wtrysku i obrotowym stołem,
- z wieloma obrotowymi zespołami zamykania,
- z wieloma zespołami zamykania i obrotowym zespołem wtrysku,
- z wieloma zespołami zamykania i przesuwnym zespołem wtrysku.

Biorąc pod uwagę zespół uplastyczniania i wtrysku wyróżnia się następujące rodzaje wtryskarek:
- tłokowe,
- ze wstępnym uplastycznieniem,
- ślimakowe.

Przebieg wtrysku na typowej wtryskarce:

1. Zamknięcie połówek formy, za pomocą mechanizmu zamykającego przesuwającego się po prowadnicach,
2. Dosunięcie cylindra wtryskowego do formy tak, aby dysza cylindra zetknęła się z tuleją wtryskową formy,
3. Wtryśnięcie uplastycznionego tworzywa przez dyszę do formy za pomocą suwu roboczego tłoka i ślimaka,
4. Uzupełnienie skurczu poprzez docisk wywołany minimalnym przesunięciem tłoka lub ślimaka wtryskowego,
5. Odsunięcie tłoka lub ślimaka wtryskowego od formy. Ślimak wykonuje ruch obrotowy pobierając nową porcję tworzywa do następnego procesu wtrysku. Jednocześnie następuje najdłuższa część cyklu – chłodzenie,
6. Otwarcie formy i usunięcie wypraski.

Parametry procesu wtrysku:

1. Ciśnienie wtrysku,
2. Ciśnienie spiętrzania,
3. Ciśnienie docisku,
4. Temperatura wtrysku,
5. Szybkość wtrysku,
6. Czas wtrysku,
7. Temperatura formy,
8. Czas przerwy,
9. Czas chłodzenia.

Schemat wtryskarki z wyszczególnieniem jej najistotniejszych części:


Uproszczony diagram pracy wtryskarki ślimakowej lub tłokowej:


Liczba wyświetleń tego artykułu: 22870

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.