Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Projekt HIPER MOULDING: MAKSYMALNE SKRÓCENIE CZASU CYKLU WTRYSKIWANIA DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKOWYDAJNYCH FORM WTRYSKOWYCH I PROCESÓW WTRYSKIWANIA

Zgłoszenie uczestnictwa
Kwestionariusz

Katedra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją Politechniki Częstochowskiej, poprzez Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Wielkocząsteczkowych SIMP, jest partnerem w projektcie pt. “Extreme Cycle Time Reduction of Injection Moulding Processes by using High Performance Injection Moulds and Moulding Processes” (Maksymalne skrócenie czasu cyklu procesu wtryskiwania poprzez zastosowanie wysokowydajnych form wtryskowych i procesów wtryskiwania) - Collective Research Project HIPERMOULDING COLL-CT-2003-500319, realizowanym w ramach 6 Programu Ramowego. Projekt będzie wykonywany przez trzy lata, jego realizację rozpoczęto 1.12.2004r., a koordynatorem jest TNO Industrial Technology z Holandii. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą partnerzy z sześciu krajów: Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii i Polski. Z każdego kraju w projekcie uczestniczy jedna instytucja badawcza, jedno stowarzyszenie przemysłowe oraz dwa małe i średnie przedsiębiorstwa. Ze strony polskiej jednostkę badawczą reprezentuje Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT działające w Politechnice Wrocławskiej, natomiast przedsiębiorstwa – Wadim Plast Sp.J. Reguły oraz Spółdzielnia Inwalidów Spamel z Twardogóry. Głównym celem projektu jest uzyskanie skrócenia czasu cyklu wtryskiwania poprzez optymalizację usytuowania kanałów chłodzących w formie wtryskowej. Na podstawie badań i analizy zjawisk cieplnych i mechanicznych występujących na wszystkich etapach wykonywania form, a także ich późniejszego użytkowania, zostanie zaproponowana metoda wytwarzania form z kanałami chłodzącymi dostosowanymi do kształtu gniazda formującego, tzw. kanałami „konformalnymi”. Dzięki usytuowaniu kanałów chłodzących w optymalnej odległości od powierzchni gniazda formującego jest możliwe dużo lepsze i skuteczniejsze ochładzanie wypraski. Opracowana zostanie również odpowiednia procedura wtryskiwania, pozwalająca na uzyskanie dużej wydajności procesu, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i powtarzalności wytwarzanych wyprasek.


Przewiduje się, że będzie możliwe:
  • skrócenie czasu cyklu wtryskiwania o przynajmniej 35%,
  • zmniejszenie zużycia energii podczas eksploatacji form wtryskowych o około 30%
  • wzrost żywotności form wtryskowych o przynajmniej 50%.
Wszystko to pozwoli na zmniejszenie kosztu jednostkowego wytwarzania wyprasek o około 20%.

Zaproponowane układy kanałów chłodzących i nowy sposób sterowania rozkładem temperatury formy i wypraski w tzw. wysokowydajnych formach wtryskowych nie mogą być uzyskane przy zastosowaniu tradycyjnych metod. Podjęte zostaną następujące działania dotyczące:
  • budowy formy wtryskowej (projektowanie układu kanałów chłodzących oparte na analizie termodynamicznej, ocena wpływu budowy układu na czas cyklu wtryskiwania, zużycie energii, żywotność formy i jakość wyprasek, opracowanie kryteriów odnośnie do budowy optymalnych układów kanałów chłodzących, opracowanie algorytmów do projektowania kanałów),
  • wytwarzania form wtryskowych (wybór technologii warstwowego wytwarzania form wtryskowych, umożliwiających uzyskanie układów kanałów chłodzących o dowolnym kształcie, wybór optymalnej metody obróbki wykańczającej form wytworzonych tymi technologiami, określenie sposobu oceny czasu użytkowania formy),
  • procesu wtryskiwania (opracowanie nowych procedur w zakresie wykorzystania możliwości, jakie daje stosowanie „konformalnych” kanałów chłodzących, głównie sterowania miejscowym chłodzeniem i nagrzewaniem wyprasek, ustalenie nowych zasad projektowania i oceny jakości wyprasek wytwarzanych za pomocą wysokowydajnych form wtryskowych).

TPTW SIMP zaprasza do uczestnictwa w projekcie małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich udział polega na spotykaniu się podczas narodowych spotkań, organizowanych cztery razy w każdym roku trwania projektu, podczas których będą przekazywane najnowsze rezultaty i opracowania wynikające z realizacji kolejnych zadań projektu, a także będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji form wtryskowych oraz wytwarzania wyprasek wtryskowych.

Pierwsze narodowe spotkania odbyły się w kwietniu 2005r. w Częstochowie i Wrocławiu, w których wzięli udział przedstawiciele 17 małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2006r w Bydgoszczy.

Pytania o możliwość uczestniczenia w projekcie proszę kierować do:
Pani Elżbieta Bociąga – TPTW
tel. 034-3250656 lub e-mail:bociaga@kpts.pcz.czest.pl

Dalsze informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie anglojęzycznej projektu: www.hipermoulding.com


Liczba wyświetleń tego artykułu: 20717

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.