Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Technologia Formwood, a tworzywa sztyczne


Współczesny świat opiera się głównie na tworzywach sztucznych. Produkty z nich wytwarzane są nieodzowną częścią naszego codziennego życia. Z tym jednak wiąże się najistotniejszy problem produkcji tworzyw sztucznych, to jest wyczerpywanie się surowców do ich produkcji, wysokie koszty produkcji, a także trudności związane z recyklingiem. Konsekwencją tego jest zmiana kierunków produkcji i badań wyrobów z tworzyw sztucznych. Obecnie na rynku pojawiają się pro-ekologiczne, innowacyjne technologie produkcji kompozytów tworzyw termoplastycznych z napełniaczami celulozowymi.

Są to tzw. technologie Formwood, które mają na celu wytwarzanie wysokojakościowych i cennych przedmiotów z materiałów odpadowych. Są to naturalne materiały włókniste takie jak: drewno, słoma, siano, bambus, łuski ryżowe, łupiny kawowe i tym podobne, które w normalnych warunkach ulegają rozkładowi. Jako spoiwo wyrobu gotowego stosuje się niewielką ilość tworzywa sztucznego. Zależnie od rodzaju wyrobu lub jego zastosowania, tworzywo to może być pierwotne lub z odzysku.

Nowe technologie otrzymywania tanich kompozytów polimerowych o wymaganych i określonych wcześniej właściwościach, uzyskujemy poprzez zastosowanie w dużej ilości tanich napełniaczy, które jednocześnie pełnią rolę modyfikatorów pozwalających na uzyskanie odpowiednich właściwości tych kompozytów.


Zagospodarowywanie stale rosnących ilości zużytych wyrobów i odpadów poprodukcyjnych z tworzyw sztucznych na drodze recyklingu w połączeniu z napełniaczami celulozowymi umożliwia otrzymywanie kompozytów z tworzyw sztucznych napełnianych biologicznie odnawialnymi polimerami naturalnymi. Dzięki temu uzyskujemy kompozyty o zmienionych właściwościach i równocześnie biorozpadalnych. W naszym kraju do najbardziej rozpowszechnionych polimerów naturalnych należy celuloza. Mimo szerokiego zastosowania celulozy w produkcji papieru, materiałów konstrukcyjnych i różnego typu tworzyw termoplastycznych, jej zasoby nie są w pełni wykorzystywane. W procesach przeróbki drewna i użytkowania celulozy powstają ogromne ilości odpadów, niewykorzystanych należycie do chwili obecnej, jak np. makulatura, pyły i mączki drzewne.


Na podstawie dokładnych badań laboratoryjnych stwierdzono, że właściwości fizyko-mechaniczne i przetwórcze kompozytów tworzyw termoplastycznych modyfikowanych włóknem celulozowym są zbliżone do właściwości kompozytów takich samych tworzyw modyfikowanych napełniaczami mineralnymi lub włóknistymi. Max. możliwa do wprowadzenia ilość włókna celulozowego dla poliolefin wynosi 42% wag. a dla PVC 25-30% wag. (ze względu na zawartość ok. 20% wag. kredy jako napełniacza w odpadowym PVC). Badano także biorozpadalności kompozytów z recyklatów tworzyw termoplastycznych z włóknem celulozowym poprzez ocenę zmiany właściwości mechanicznych takich jak: naprężenie zrywające i wydłużenie przy zerwaniu, po długim czasie przebywania w glebie.

Stwierdzono, że po roku starzenia kształtki zmieniają swój wygląd zewnętrzny (ok. 1/3 kształtek), a po 2 latach ok. 50% kształtek rozpada się na drobne fragmenty.

Przykładem nowej technologii może być innowacyjna technologia LIGNOCEL napełniania polipropylenu włóknem drzewnym. Uzyskany produkt z tej technologii umożliwia niezawodne wtryskiwanie i wytłaczanie na standartowych wytłaczarkach jednoślimakowych także przy zawartości do 75% drewna. Dodatkowo możliwe jest barwienie tego produktu , a także wzbogacanie w inne addytywy.

Podsumowując – zastosowanie technologii obróbki FORMWOOD pozwala nam na:
  • użycie naturalnych włókien jako surowca dla szeregu zastosowań,
  • użycie zużytych tworzyw,
  • wytwarzanie przyjaznych dla otoczenia drewnopodobnych przedmiotów do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • zastąpienie pewnych toksycznych lub niebezpiecznych wyrobów,
  • powstanie nowych wyrobów i gałęzi przemysłu
Dzięki zastosowaniu technologii wytwarzania Formwood chronimy nasze środowisko, obniżamy koszty surowcowe, zwiększamy konkurencyjność i zwiększamy zyski.


Liczba wyświetleń tego artykułu: 16136

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.