Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Galactica CENTRA- system komputerowy wspomagający zarządzanie dokumentacją projektową i projektem inżynierskim

Jak działa system komputerowy wspomagajacy prace zespołu zadaniowego?

System Galactica Centra jest jednym z szeregu dostępnych na rynku systemów wspomagających zarządzanie projektem inżynierskim i dokumentacją techniczną. GALACTICA Centra – to system, który swym działaniem obejmuje trzy podstawowe elementy procesu projektowo-konstrukcyjnego tj.:
 • dokumentację,
 • zadania,
 • oraz zasoby ludzkie.


System nie zakłada żadnych ograniczeń, co do typu dokumentacji. Dokumentacja przechowywana jest w jednym miejscu przedsiębiorstwa na dedykowanym serwerze, skąd również za pośrednictwem systemu (uwzględniając uprawnienia) jest udostępniana użytkownikom. Dostęp do dokumentów możliwy jest w sieci lokalnej bądź przez Internet, z praktycznie dowolnego komputera wyposażonego jedynie w standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub Mozilla Firefox). Możliwa jest zatem praca z domu, dostęp do niezbędnych dokumentów w delegacji, korzystanie z tej samej bazy danych w różnych oddziałach firmy. Nie ma ptrzeby instalowania żadnego dodatkowoego oprogramowania na komputerach klienckich. Tak więc użytkownicy systemu mają dostęp do dokumentów, po podaniu swoich danych logowania, praktycznie zawsze i wszędzie tam, gdzie jest internet.

Centralna baza danych pełni także funkcje archiwizacyjne tzn. przechowuje historię powstawania dokumentacji, a także tworzy łatwe w przeszukiwaniu archiwum wszystkich prowadzonych bądź już ukończonych prac. Zabezpieczenie danych przed utratą realizowane jest wg ogólnych zasad przyjętych w kwestii bezpieczeństwa serwerów.

System umożliwia przechowywanie dokumentacji w strukturze hierarchicznej (tzw. drzewiastej) z uwzględnieniem warunków specyficznych przedsiębiorstwa w zakresie jej struktury, przenikalności i wersyjności. Dopuszcza się integrację systemu z innymi komputerowymi systemami wspomagającymi pracę inżyniera w zakresie prezentacji podglądu dokumentów.

W jaki sposób system pozwala na kontrolę, czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Moduł pozwalający na planowanie zadań, czyli projektów pozwala na określenie kto i w jakim czasie powinien wykonać zadaną pracę. System na bieżąco monitoruje stopień zaawansowania projektu , sygnalizując w jasny sposób za pomocą automatycznie generowanych wykresów ewentualne zagrożenia niedotrzymania terminów.W jaki sposób system pozwala szybko wyszukać potrzebną dokumentację?

Udostępnianie dokumentacji realizowane jest na kilka sposób. Podstawowym elementem dostępu do dokumentacji jest Explorer Centrali, który umożliwia przeglądania zasobów systemu techniką Drill-Down. Oznacza to, że rozpoczynając przeglądanie drzewa obiektów i rozwijając poszczególnego jego gałęzie, docieramy do coraz bardziej szczegółowych informacji na temat penetrowanego fragmentu danych. Z poziomu drzewa można przedostać się do metryk wybranych obiektów docierając do danych szczegółowych, ich podglądu i edycji. Dostępne funkcje to: przesuwanie węzła początkowego w przeglądanej strukturze, odświeżanie wskazanej gałęzi, wywoływanie metryk obiektów (dokumentacji, użytkowników, zadań), pobieranie wskazanych dokumentów oraz kompletnych fragmentów drzewa projektu (czyli przykładowo partii dokumentacji projektowej).

Ciekawym elementem jest obiekt Centra Viewer. Dzięki niemu wskazując wybrany fragment drzewa zawierającego dokumentację projektową można pobrać jej wersję offline, składającą się z plików do podglądu. Taki zestaw zabiera niewiele przestrzeni dyskowej, można go np.: zgrać na dyskietkę, płytę czy pen driver i zabrać w delegację, posłać klientowi itp.

Z poziomu drzewa projektów można także wywołać funkcję prezentującą wystąpienia danego elementu projektu (złożenia lub części). Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli w dokumentacji mamy tzw. elementy powielarne, czyli takie, które niezmienione występują w różnych elementach tego samego lub innych projektów.

Czy warto wdrożyć taki system?

Warto, jeśli chcą Państwo, by w Państwa firmie nie było chaosu w dokumentacji i zawsze wiadomo było:
 • kto, co robi,
 • na jakim etapie jest realizacja projektu,
 • gdzie znajduje się każdy rysunek.
System Galactica Centra:
 • Daje państwu kontrolę nad terminowością realizacji.
 • Sygnalizuje zagrożenia przekroczenia terminów.
 • Daje państwu czas na podjęcie działań pozwalających na uniknięcie płacenia kar umownych.
 • Pozwala na zdalną współpracę zespołu inżynierów projektantów i ich asystentów, w zakresie tworzenia dokumentacji.
 • System współpracuje z dowolną bazą danych- nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z jej zakupem.
 • Tworzy jedną, spójną, centralną bazę danych informacji o projekcie.
 • Pozwala na bieżąco kontrolować stan zaawansowania prac projektowych.
 • Dzięki intuicyjnym w obsłudze narzędziom wyszukującym i filtrującym pozwala szybko znaleźć szukany rysunek bądź dokument.
 • Czuwa nad tym, by wykorzystywane były jedynie aktualne rysunki.
 • Pozwala na zdany dostęp do wszystkich niezbędnych rysunków wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 • Pozwala kontrolować, kto wykonał, kto zweryfikował i kto pobierał dany rysunek, wydatnie zmniejszając ryzyko "wyniesienia" dokumentacji z firmy przez niepowołane osoby.
 • Tworzy łatwe w przeszukiwaniu archiwum projektów.
 • Wyposażony jest w szereg opcji dodatkowych, ułatwiających komunikację między zespołem rozproszonym przestrzennie- powiadomienia e-mail (możliwości powiadomień SMS), system komunikacji wewnętrznej.

System jest aplikacją webową, wykorzystującą technologię .NET firmy Microsoft.
System dedykowany jest każdej firmie (zarówno małej jak i wielooddziałowej) tworzącej dokumentację inżynierską, zarówno 2D jak i 3D. Pozwala również na rejestrowanie opisów technicznych.

Ile to kosztuje?

System wspomagający zarządzanie dokumentacją nie musi być i nie jest drogi. Szacunkowy, przykładowy koszt całkowitego wdrożenia aplikacji w przypadku systemu Glactica Centra w średniej wielkości narzędziowni, uwzględniający:
 • koszt licencji,
 • koszt instalacji,
 • szkolenia dla do 5 administratorów systemu,
 • dostosowanie funkcjonalności aplikacji (do 15%)
 • półroczny okres gwarancyjno- serwisowego, umożliwiający pobieranie wszystkich nowych wersji systemu,
to około 15 900 PLN (cena aktualna do końca roku 2005). Jest to kwota niewygórowana w porównaniu do kosztów licencji popularnych inżynierskich programów graficznych.

Dla wszystkich, którzy zdecydują się na zakup aplikacji do końca 2005 roku i powołają się na portal Narzędziownie.pl mamy dodatkowo zniżkę, aż 20%.

Umożliwiamy również bardzo korzystny zakup ratalny, rozkładając okres płatności nawet na 36 rat.
Bliższych informacji udziela:

Pani Ania Farbotko kontakt@galactica.pl
+48 52 371 80 81
+48 500 158 108

Galactica Sp.j.
ul. Fordońska 44
85-719 Bydgoszcz

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronach internetowych firmy Galactica: www.galactica.pl


Liczba wyświetleń tego artykułu: 15890

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.