Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Narzędzia skrawające - charakterystyka materiałów na ostrza i narzędzia do obróki materiałów.

Postęp w dziedzinie materiałów na narzędzia, a także w obróbce cieplnej i cieplno chemicznej oraz stosowane na powszechną skalę techniki cienkich warstw, stanowią podstawowy kierunek rozwoju narzędzia skrawającego. Obecnie pojawiają się nowe gatunki stali szybkotnących, węglików spiekanych, spieków ceramicznych oraz inne nowoczesne materiały na narzędzia specjalne, narzędzia, produkcja narzędzi, producenci narzędzi, narzędzia skrawające narzędzia, dzięki zastosowaniu których otwierają się nowe możliwości z zakresu organizacji wydajności produkcji i metod obróbki-skrawaniem.

Zastosowanie nowoczesnych materiałów powoduje optymalizacje narzędzia i unifikacje narzędzi skrawających, zwiększenie ich niezawodności pracy, a tym samym przyczynia się do szybko postępującej automatyzacji i robotyzacji obróbki skrawaniem. Motywację do prowadzenia prac badawczych nad narzędziami skrawającymi i materiałami na ostrza, narzucają nowoczesne koncepcje i tendencje w wytwarzaniu maszyn i urządzeń. Producenci oferujący narzędzia muszą nadążyć za zmianami w technikach wytwarzania wyrobów. Czołowe osiągnięcia w zakresie materiałów na ostrza są podstawą do zmiany wartości stosowanych parametrów obróbki, do zmiany konstrukcji obrabiarek (zwiększenie ich sztywności i mocy) i oprzyrządowania technologicznego, czy samej koncepcji realizacji procesu obróbki. Narzędzia skrawające wykonane z nowoczesnych materiałów zapewniają nam:
 • obróbkę z dużą prędkością skrawania - HSC -High Speed Cutting,
 • obróbkę wysokowydajną - HPC - High Performance Cutting,
 • obróbkę na sucho lub z minimalną ilością cieczy chłodząco-smarujacej,
 • obróbkę materiałów twardych,
 • obróbkę materiałów plastycznych,
 • zwiększenie wydajności obróbki stopów metali lekkich,
 • możliwość mikro i nanoobróbki.
narzędzia specjalne, narzędzia, produkcja narzędzi, producenci narzędzi, narzędzia skrawające

Celem podejmowanych działań jest zwiększenie dokładności i wydajności obróbki, co musi się przekładać obniżeniem całkowitych kosztów wytwarzania i zwiększenia konkurencyjności wytwórców. Ponieważ jest duża różnorodność mechanizmów zużywania, materiały narzędziowe i narzędzia powinny charakteryzować się dużą:
 • odpornością w kwestii zużywanie : ścierne, adhezyjne, dyfuzyjne i chemiczne,
 • twardością zdecydowanie większą od twardości materiału obrabianego,
 • odpornością zmęczenia mechanicznego i cieplnego,
 • wytrzymałością: ściskanie, rozciąganie, skręcanie i zginanie,
 • odpornością w kwestii zdolności skrawających w podwyższonej temperaturze,
 • dobrą przewodnością cieplną i dużym ciepłem właściwym,
 • stabilnością krawędzi skrawających,
 • ciągliwością zapewniającą przeciwdziałającą kruchemu pękaniu.

Doskonale jednak wiemy, że żaden materiał narzędziowy nie spełnia jednocześnie wszystkich żądanych właściwości, tym bardziej że niektóre z nich wzajemnie się wykluczają. Wybór optymalnego dla naszego narzędzia nie jest łatwy. narzędzia specjalne, narzędzia, produkcja narzędzi, producenci narzędzi, narzędzia skrawające Idealny materiał ostrza skrawającego powinien charakteryzować się:
 • dostateczna twardością, która zapewniłaby odporność na zużycie i plastyczną deformację ostrza,
 • dużą ciągliwość, dającą ochronę przed pękaniem,
 • stabilnością chemiczną, która zabezpieczałaby przed utlenianiem i dyfuzją,
 • dobrą odpornością na szok cieplny,
 • neutralnością chemiczną w stosunku do materiału obrabianego.

Wybór rodzaju materiału narzędziowego do wykonywania określonej operacji technologicznej polega na możliwie najkorzystniejszym (ze względów techniczno-ekonomicznych) dobraniu charakterystyki tego materiału do warunków w jakich będą rzeczywiście eksploatowane narzędzia. O tym wyborze decyduje:
 • materiał i kształt części obrabianej narzędzia,
 • rodzaj operacji obróbkowej narzędzia,
 • parametry obróbki narzędzia,
 • obrabiarka,
 • żądane cechy warstwy wierzchniej narzędzia,
 • stabilność operacji technologicznej,
 • nakłady na obróbkę narzędzia.

Oprócz wymienionych wymagań uwzględnia się również:
 • rodzaj obróbki narzędzia- zgrubna, półwykańczająca, wykańczająca,
 • charakter pracy ostrza narzędzia - skrawanie ciągłe, skrawanie przerywane,
 • wartość naddatków obróbkowych.

narzędzia specjalne, narzędzia, produkcja narzędzi, producenci narzędzi, narzędzia skrawające

Liczba wyświetleń tego artykułu: 32739

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.