Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Studia podyplomowe w kierunku projektowania i produkcji form wtryskowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jeśli znacie Państwo inne niż przedstawione poniżej szkoły i uczelnie, bądź też organizacje świadczące usługi szkoleniowe w dziedzinie obróbki metalu, projekowania i produkcji form wytryskowych- prosimy o przesłanie takiej informacji na niniejszy e-mail: kontakt@galactica.pl.
Opublikujemy ją na łamach naszego portalu.

Zachęcamy również do przesyłania nam opinii o kursach i szkoleniach, w których Państwo uczestniczyliście. Jesteśmy ciekawi Państwa odczuć na temat ich skuteczności i przydatności w życiu zawodowym.Instytut technologii maszyn Politechniki Warszawskiej

Strona studiów
Studia podyplomowe z zakresu projektowania konstrukcji i technologii wytwarzania w oparciu o systemy CAD/CAM, oraz programowania obrabiarek CNC.

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia, zdobycia wiedzy z zakresu projektowania urządzeń oraz technologii wytwarzania przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów CAD/CAM. Bardzo istotnym elementem studiów jest poznanie zagadnienia programowania obrabiarek CNC. Nauka programowania stanowi integralną część programu studium pozwalając na uzyskanie umiejętności opracowywania programów obróbkowych przy wykorzystaniu systemów CAM w oparciu o modele 3D opracowywane w systemach CAD.

Studia podyplomowe trwają 1 rok. Obecnie przyjmowane są zapisy edycję, w której zajęcia rozpoczynają się w marcu 2006 r.

Dla kogo jest przeznaczone studium podyplomowe CAD/CAM/CNC:
 • konstruktorzy,
 • technolodzy,
 • inżynierowie produkcji,
 • programiści obrabiarek CNC,
 • osoby chcące zdobyć konkretną, bardzo poszukiwaną na rynku wiedzę z zakresu konstrukcji, technologii i programowania CNC.
Czego należy spodziewać się po studium podyplomowym:
 • umożliwienia zdobycia dodatkowej wiedzy oraz uporządkowania posiadanych doświadczeń i umiejętności,
 • poznania nowoczesnych technik projektowania konstrukcji i technologii oraz programowania obrabiarek CNC,
 • poznania nowoczesnych narzędzi CAD, CAM oraz CNC,
 • umożliwienia zdobycia umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy,
 • poznania osób pracujących na podobnych stanowiskach w różnych firmach,
 • stworzenia optymalnych warunków do wymiany doświadczeń,
 • osobom zainteresowanym umożliwiamy zdobycia cenionych na rynku pracy certyfikatów (CAD, CAM, CNC, BHP).
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe najlepiej techniczne.
 • Preferowane są osoby z doświadczeniem w firmach produkcyjnych, w szczególności pracujące na stanowiskach inżynierów produkcji, technologów, konstruktorów, programistów, itp.
Program studium:
 • Teoria projektowania
 • Praktyka projektowania
 • Zapis Konstrukcji
 • Technologia
 • Procesy technologiczne
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Dobór i optymalizacja parametrów i strategii obróbki
 • Organizacja procesu projektowania
 • Systemy CAD
 • Systemy CAM
 • Obróbka na maszynach CNC
 • Projekt
 • Egzamin dyplomowy - przedstawienie projektu oraz jego obrona
 • Egzaminy z CAD/ CAM/ programowania CNC oraz BHP - dla osób chcących uzyskać certyfikaty.
Koszt uczestnictwa w studium Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 5000,00 PLN, przy czym w przypadku zgłoszenia się z jednej instytucji więcej osób udzielane są zniżki.Politechnika Rzeszowska

Strona studiów
Konstrukcja form wtryskowych.

I. ORGANIZATOR STUDIÓW
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza: Katedra Przeróbki Plastycznej, Zakład Technologii Tworzyw Sztucznych (Wydział Chemiczny) oraz Centrum Doskonałości COMODEC.
II. ZAKRES OFERTY
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.
III. CEL STUDIÓW
Podstawowym celem studiów „Konstrukcja form wtryskowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych, w tym poznanie zasad poprawnej konstrukcji form wtryskowych.
Celem studiów jest również wszechstronne przygotowanie słuchaczy do racjonalnego projektowania form.
IV. ZAKRES STUDIÓW
Studia obejmują wiedzę z zakresu:
 • materiałów polimerowych,
 • reologii przetwórczej,
 • konstrukcji form wtryskowych,
 • projektowania CAD/CAE,
 • materiałów narzędziowych i wykonawstwa form,
 • technologiczności form, oraz
 • zagadnień technicznych podnoszących ogólną kulturę techniczną słuchaczy.
V. ZASADY PRZYJĘĆ
Rekrutacja odbędzie się bez egzaminów wstępnych. W przypadku dużej liczby kandydatów o przyjęciu decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.
Wymagane dokumenty:
 • dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich, licencjackich),
 • życiorys zawodowy CV,
 • 1 zdjęcie,
 • kopia dowodu osobistego (strony 2 i 3),
 • dowód wpłaty,
 • karta zgłoszenia uczestnictwa,
 • ewentualna zgoda zakładu pracy.
VI. EFEKT STUDIÓW
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej z zakresu „Konstrukcja form wtryskowych”.
VII. ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia trwają dwa semestry. Obejmują w sumie ponad 190 godzin. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki (po godz. 16) oraz w soboty, w salach ćwiczeniowych oraz laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. C przy ulicy W. Pola 2 oraz bud. L przy ulicy Powstańców Warszawy 8.
VIII. TERMIN NABORU
Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2005 r. i trwają do czerwca 2006 r. Termin składania dokumentów wraz z odpłatnością ustalono na 30.09.2005. Pierwsza edycja studium już trwa. Terminy uruchomoienia kolejnej zostana ustalone wkrótce. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowyc studiów.
IX. CENA STUDIÓW
Odpłatność za 1 semestr wynosi 2000 zł. Cena jest stała w trakcie studiów. W ramach tej kwoty uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.Politechnika Poznańska

Strona studiów
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Studia podyplomowe:
Konstrukcja Form Wtryskowych i Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Jednostka wydziałowa
Instytut Technologii Materiałów
Okres trwania
2005-10-14 — 2006-07-10
Termin kolejnej edycji zostanie ogłoszony na stronach internetowych studiów.
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 225
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Terminy zajęć: co dwa tygodnie w piątki od godz. 16.00-19.10 i w soboty od godz. 8.30-15.00.
Koszt studium: 5000,00 zł
Profil Kształcenia :
 • Materiały polimerowe
 • Reologia przetwórcza
 • Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowaniu,
 • Projektowanie CAD/CAM
 • Materiały narzędziowe i wykonawstwo
 • Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy
Celem Studium jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Studium przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym i średnim, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Absolwenci Studium na podstawie zdanych egzaminów i obronionej pracy dyplomowej otrzymują "świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego".Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska- Instytut Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją również organizuje studia podyplomowe w dziedzinie budowy i projektowania form wtryskowych i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w Instytucie.
Strona Instytutu


Liczba wyświetleń tego artykułu: 23505

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.