Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Przygotowanie powierzchni formujących do fakturowania

Aby otrzymać fakturę bardzo dobrej jakości, jednorodną bez plam należy odpowiednio przygotować powierzchnie elementów fakturowanych. W tym celu musimy spełnić kilka podstawowych wymagań:

- elementy formujące formy powinny być wykonane z jednakowego i jednorodnego materiału, najlepiej z jednego bloku, a także powinny być poddawane równocześnie tej samej obróbce cieplnej,

- w czasie obróbki mechanicznej należy unikać zbyt mocnego przegrzania materiału. Niewłaściwe parametry skrawania, tępe ostrza skrawające powodują przebarwienia na powierzchni materiału, miejscowe jego przegrzanie i zmianę struktury. Bardzo dobrze uwidacznia to nam test trawienia ukazując zmianę zabarwienia faktury w miejscach o rożnej gęstości struktury,

- kąt odchylenia powierzchni formujących w kierunku wychodzenia wypraski z formy ogranicza nam max. głębokość faktury. Ogólnie przyjęto zasadę, że 0,01 mm głębokości faktury to 1o pochylenia ściany. Głębokie fakturowanie ścian o małym kącie pochylenia utrudnia wypychanie detalu z formy, a także powoduje rysowanie powierzchni fakturowanych detalu,

- fakturowane powierzchnie, które nie kończą się przy promieniu lub krawędzi kształtu powinny mieć dokładnie zarysowane granice, np. obszary styku elementów współformujących. Zazwyczaj miejsca łączenia dwóch powierzchni i powierzchnie na brzegach - na granicy podziału nie są fakturowane – pozostawia się margines o szerokości 0,5 mm,

- powierzchnie fakturowane powinny być równomiernie wypolerowane i bez rys i pozostałości po drążeniu. Chropowatość powierzchni powinna wynosić ok. Rt = 5-10µm, co odpowiada osełkowaniu osełką 300-400. Dla grubszych faktur wystarcz osełka 180-240. Niedokładna wstępna obróbka wykańczająca powierzchni fakturowanych może powodować powierzchniowe zmiany faktury, uwidaczniające się efektem drobnych nakłuć lub złuszczeń (co jest spowodowane wyrwaniem lub naderwaniem drobnych cząstek materiału ze struktury) lub efektem pomarańczowej skórki (co jest spowodowane wypłukaniem bardziej miękich cząstek ze struktury). Należy pamiętać, że w momencie oddziałowywania kwasów na powierzchnię wszystkie luźne nie związane mocno z podłożem cząstki i obce wtrącenia zostają wypłukane uwidaczniając jeszcze bardziej pory i rysy.

- powierzchnie fakturowane powinny być czyste i bez środków smarnych, które to zakłócają proces trawienia i powodują rozpuszczanie warstwy maski struktury i w efekcie mogą prowadzić do nienaprawialnych wad faktury.

- powierzchnie fakturowane, które wcześniej były drążone powinny być dokładnie oczyszczone z warstwy po tej obróbce, ponieważ w czasie elektrodrążenia na skutek wysokiej temperatury zmienia się pierwotna struktura metalu. Wierzchnia warstwa ulega utwardzeniu co wpływa na intensywność trawienia i na ostateczny obraz faktury.

- w przypadku fakturowania miejsc spawanych efekt końcowy może okazać się niezadowalający. Jednak użycie odpowiedniej techniki spawania, dobór materiału spawającego i spełnienie warunków temperaturowych przy spawaniu pozwala na optymalne rozwiązanie tego problemu, aczkolwiek pewnych zjawisk fizycznych i termicznych tego procesu nie jesteśmy w stanie ominąć. Powstała w miejscu spawania powierzchnia powinna być neutralna do trawienia, a miejsca łączenia niewidoczne.

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Fabryce Form Metalowych Formet


Liczba wyświetleń tego artykułu: 14498

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.