Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Budowa gniazda formującego: stemple i matryce, segmenty formujące, segmenty pomocnicze ...

Gniazdo formujące to przestrzeń ograniczona elementami formującymi: matrycę i stemplem oraz segmentami ruchomymi.
Budowa gniazda zależy przede wszystkim od kształtu wypraski, własności wytrzymałościowych, konstrukcyjnych i możliwości wykonania.
Do elementów gniazda formującego zalicza się:
1. Stemple i matryce,
2. Segmenty formujące,
3. Segmenty pomocnicze,
4. Powierzchnie zamykania elementów formujących,
5. Odpowietrzniki gniazd.

1. Stemple i matryce

Przyjmuje się, że matryca tworzy część wklęsłą gniazda formującego, natomiast stempel – część wypukłą. Jednakże w wielu przypadkach przybierają one różne kształty.
Stemple i matryce można podzielić na jednolite czyli jednoczęściowe oraz dzielone składające się ze wstawek połączonych ze sobą na stałe i ruchomych segmentów.
Dokonując dalszego podziału można wyróżnić:
- matryce i stemple blokowe – charakteryzują się dużą trwałością, którą zapewnia mocna i sztywna budowa umożliwiająca wydajniejsze chłodzenie. Wady: duża pracochłonność wykonania stempli ze względu na duży naddatek materiału oraz fakt, że nawet najmniejsze przesunięcie powoduje wady technologiczne wypraski,
- stemple i matryce oprawiane – mocowane w płytach formy zwanych oprawami. Mogą być jednolite lub dzielone.
Stemple oprawiane jednolite stosuje się, gdy koszt wykonania jest mniejszy niż przy konstrukcji blokowej i gdy nie wymaga się dużej sztywności.
Stemple oprawiane składane stosuje się w celu ułatwienia lub umożliwienia wykonania formy oraz wykonania fragmentów narażonych na uszkodzenia lub szybkie zużycie. Przy dużych wysokościach stemple wymagają silnego umocowania w płycie.
Matryce oprawiane jednolite stosuje się podobnie jak przy stemplach, gdy koszt wykonania formy jest mniejszy od kosztu konstrukcji blokowej.
Matryce oprawiane składane stosuje się, gdy wykonanie matrycy jednolitej jest trudne lub niemożliwe. Składają się z płytek, na których umieszcza się elementy trudne do wykonania. Zaletą tych matryc jest możliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, ściany boczne mogą być łatwo frezowane, szlifowane i polerowane.
- stemple i matryce ruchome zwane również pływającymi – są stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Umożliwiają w czasie wtrysku podparcie cienkich stempli.

2. Segmenty formujące

Segmenty formujące to ruchome części stempli i matryc, które pozwalająca uwolnienie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni, podcięć i otworów bocznych wypraski.
Typy segmentów w zależności od ruchu uwalniającego:
- segmenty wypychane – to elementy stempla i matrycy przesuwające się równolegle do osi formy, formujące fragmenty ścianek i podcięć,
- suwaki i rdzenie boczne – działają w kierunku prostopadłym do osi formy i współpracują z matrycą,
- szczęki – to segmenty wykonujące ruch w kierunku ukośnym do osi formy odsuwanym od wypraski,
- segmenty wkręcane – to segmenty, których ruch obrotowy uwalnia gwinty wypraski,
- segmenty wyjmowane z formy – wkładki formujące wyjmowane wraz z wypraską.

3. Segmenty pomocnicze

Do segmentów pomocniczych należą wkładki mocujące zapraskę. Można je umieszczać w obu połówkach formy. Umieszczone w nieruchomej połówce są wyciągane za pomocą wypraski.

4. Powierzchnie zamykania elementów formujących

Powierzchnia zamykania elementów formujących to płaszczyzna leżąca w głównej płaszczyźnie podziału oraz segmentów formujących do stempla lub matrycy w dodatkowych płaszczyznach podziału.
Czynniki dobory płaszczyzn:
- koszt wypraski,
- wymagania użytkowe,
- dokładność wymiarowa,
- sposób uwalniania i wypychania wypraski,
- możliwość wykonania formy,
- koszt formy.

5. Odpowietrzanie gniazd

Gniazdo formujące wypełnione jest powietrzem, które w trakcie wtrysku tworzywa wypycha przez luzy na ruchomych elementach czy też przez specjalnie wykonane szczeliny odpowietrzające.
Przy projektowaniu form należy przewidzieć miejsca, w których zbiera się powietrze aby wykonać odpowietrzenia, najlepiej ze względów konstrukcyjnych w płaszczyźnie podziału. Odpowietrzenie w tej płaszczyźnie dokonuje się wykonując szczeliny o głębokości 0,01 ÷ 0,07 mm zależnie od płynności tworzywa.
W celu szybszego usuwania powietrza z gniazda przy produkcjach o dużej wydajności używa się pomp próżniowych. Forma uszczelniana jest w momencie zamykania specjalnymi kołnierzami gumowymi. Taki sposób odpowietrzania wykorzystuje się przy produkcji wklęsłych soczewek optycznych.


Liczba wyświetleń tego artykułu: 24675

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.