Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Projektowanie form wtryskowych - określanie liczby gniazd formy

Liczba gniazd formy z jednej strony ograniczona jest możliwościami technicznymi wtryskarki natomiast z drugiej możliwością jak najszybszej realizacji zamówienia.

Optymalna liczba gniazd powinna zapewniać jak najmniejsze koszty produkcji. Dlatego też przyjęto następujący tok jej doboru:
1. Określenie liczby gniazd formy, niezbędnej do wyprodukowania żądanej liczby wyprasek,
2. Określenie ekonomicznej liczby gniazd,
3. Wyznaczenie technicznie uzasadnionej liczby gniazd,
4. Określenie liczby w oparciu o możliwości wtryskarki.

1. Niezbędna liczba gniazd dla uzyskania żądanej wydajności

Niezbędną liczbę gniazd oblicza się na podstawie wielkości zamówienia o czasu na jego realizację.

2. Optymalna liczba gniazd z warunku kosztu produkcji

Optymalną liczbę gniazd wyznacza się z warunku kosztu produkcji, z którego wynika związek między konstrukcją formy a wielkością zamówienia.
Koszt wyrobu jest zależny od liczby gniazd formy.

3. Określenie liczby gniazd w zależności od warunków technicznych

Czynniki wpływające na warunki techniczne to:
- kształt i wielkość wypraski – determinują konieczność zastosowania formy, np.: jednogniazdowej,
- dokładność wymiarowa wypraski – wraz ze wzrostem liczby gniazd zmniejsza się dokładność wymiarowa wypraski ze względu na trudną regulację parametrami technologicznymi takimi jak np.: temperatura,
- rozwiązanie konstrukcyjne formy – wraz ze wzrostem liczby gniazd wzrasta stopień skomplikowania formy,
- możliwości wykonawcze narzędziowni – odpowiednie wyposażenie narzędziowni w maszyny obróbki dokładnościowej,
- czas cyklu – im mniejsze formy tym krótszy czas cyklu,
- tworzywo – przy dużej liczbie gniazd stosowanie tworzywa łatwopalnego,
- udział odpadu – ważny przy bardzo drobnych elementach,
- termin uruchomienia produkcji – czas niezbędny na wykonanie jednej formy z dużą ilością gniazd lub wielu form z jednym gniazdem,
- ciągłość produkcji – czasy przeglądów, nieprzewidziane awarie.

4. Dopuszczalna liczba gniazd wynikająca z możliwości technicznej wtryskarki

Czynniki ograniczające możliwości techniczne wtryskarki to:
- największa masa wtrysku – ograniczona z jednej strony czasem przebywania tworzywa w cylindrze wtryskarki a z drugiej zostawieniem poduszki tworzywa na docisk oraz straty objętościowe.
W celu ułatwienia obliczeń zestawia się w tabelach objętości kanałów w zależności od ich przekroju i długości.

- siła zamykająca wtryskarki – to siła która musi zrównoważyć siłę rozwierającą formę w wyniku działania w gnieździe formy ciśnienia tworzywa.


Liczba wyświetleń tego artykułu: 15499

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.