Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Zasady technologiczności wyprasek

Właściwa praca formy, trwałość, jej koszt wykonania a także wydajność produkcji zależą od konstrukcji wypraski. W wielu przypadkach biorąc pod uwagę możliwości konstrukcyjne wykonania formy, niektóre powierzchnie wyrobu nie biorące udziału w wykonywaniu swych funkcji zostają zmienione w celu uproszczenia formy. Tak więc koncepcja wykonania formy powinna być już ustalona podczas wykonywania wypraski. Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe.
Przy projektowaniu wyprasek należy uwzględnić:
1) grubość i kształt ścian,
2) wzmocnienia ścian, otworów i obrzeży,
3) pochylenia ścian,
4) zaokrąglenia,
5) kształt i rozmieszczenie otworów,
6) podcięcia i otwory boczne,
7) zaczepy,
8) gwinty,
9) zawiasy elastyczne,
10) powierzchnie wypraski, linie łączenia, napisy,
11) płaszczyzny podziału wypraski,
12) zapraski

1. Grubość i kształt ścian

Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe. Grubość ścianek wyprasek zależy od:
- przeznaczenia wyrobu,
- wielkości i kształtu wyrobu,
- kosztu wyrobu,
- własności wytrzymałościowych gotowego wyrobu,
- płynności przetwarzanego tworzywa,
- sprawności i możliwości wtryskarki.

Przeciętnie grubości ścianek wyprasek wtryskowych wynoszą 0,8 ÷ 3 mm, a w wypraskach dużych grubości dochodzą do 6 mm. Ograniczenia te są spowodowane względami technologicznymi. Jednak postęp w tej dziedzinie umożliwił produkcję wyprasek cienkościennych o grubościach ścianek 0,3 ÷ 0,8 mm natomiast grubościennych do 25 mm. Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe. Inną ważną zależnością jest stosunek grubości ścianki do długości płynięcia dla danego rodzaju tworzywa sztucznego. Pozwala ona określić optymalne parametry technologiczne podczas wtryskiwania.
Przy zastosowaniu wielu punktów wtrysku grubość ścianki może być zmniejszona.
Podczas stosowania wyprasek z PP oraz PE występują duże różnice skurczu odlewniczego wzdłuż i w poprzek do kierunku płynięcia. Aby temu zapobiec zwiększa się grubość ścianek o ok. 20% w kierunku od środka do krawędzi wypraski. W naczyniach okrągłych wypaczeń dna unika się poprzez jego wysklepienie, dzięki czemu elastyczność dna umożliwia rozproszenie naprężeń skurczowych.

2. Wzmocnienia ścian, otworów i obrzeży

Aby usztywnić i umocnić ściany stosuje się żebra oraz kołnierze kształtowe.
Żebra stosuje się najczęściej w obudowach różnych przyrządów, aparatów, częściach maszyn, itp. Ich położenie w elemencie oraz ich grubość wymaga dużego doświadczenia, należy przy tym uwzględnić sposób wypełnienia formy i kurczenia się tworzywa. Wyraźny wzrost sztywności powodują żebra, których wysokość przekracza przynajmniej pięciokrotnie ich grubość. Z punktu widzenia wytrzymałościowego żebra ściskane powinny być grubsze od żeber rozciąganych. Przy czym grubość żeber ściskanych nie może przekroczyć 1,3 grubości ścianki, ponieważ po jej przekroczeniu występują m.in. duże naprężenia wewnętrzne. Żebra o grubości większej lub równej grubości ścianki powodują powstanie zapadnięć po przeciwnej stronie ścianki. Dlatego też przy projektowaniu należy zwrócić na to szczególną uwagę.Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe.
Kołnierze kształtowe stosuje się do usztywniania bocznych ścian elastycznych wyrobów takich jak np. pudełka czy skrzynki.

3. Pochylenia ścian

Pochylenia ścian stosuje aby zapobiec zniekształceniu czy zniszczeniu wypraski. Dzięki pochyleniu ścian bocznych w kierunku usuwania z matrycy już po niewielkim przesunięciu powstaje luz zapobiegający zatarciu.
Wielkość pochylenia zależy głównie od:
- wielkości skurczu,
- grubości ścian,
- wytrzymałości ścian,
- wysokości,
- sztywności,
- konstrukcji wypraski,
- możliwości stosowania środków smarujących,
- zastosowania odpowiedniego sposobu wypychania.

W praktyce na ogół niemożliwe jest wyciągnięcie wypraski z matrycy bez zbieżności. Dla wysokich wyprasek pochylania muszą być odpowiednio większe.
Wielkość pochyleń jest uzależniona od gładkości powierzchni wypraski:
- przy powierzchniach mocno matowych pochylenie nie może być mniejsze niż 5°,
- przy powierzchniach średnio szorstkich pochylenia wynosi 3°30’,
- przy powierzchniach lekko matowych kąt pochylenia ścianki bocznej wynosi 2°.

4. Zaokrąglenia

Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe. Zaokrąglenia stosuje się w miejscach przejść ścianki w żebro, w inną ściankę, przy załamaniach ścian oraz przy ostrych narożach. Zaokrąglenie powoduje zmniejszenie naprężeń karbu – maleje podatność wypraski na pękanie, a także ułatwia proces napełnienia formy i usuwanie wypraski z formy.

5. Kształt i rozmieszczenie otworów

Podczas płynięcia tworzywa sztucznego w formie zbyt długie rdzenie mogą wyginać się i łamać. W celu zapobiegnięcia tego niepożądanego efektu przyjmuje się:
- dla otworów nieprzelotowych l < 4D,
- dla otworów przelotowych i rdzeni podpartych obustronnie l < 15D.

6. Podcięcia i otwory boczne

Podczas konstruowania należy unikać podcięć i otworów bocznych ponieważ powodują konieczność stosowania bardziej skomplikowanych form.

7. Zaczepy

Zaczepy należą do grupy podcięć i występów bocznych, służą jako zatrzaski w nierozłącznych lub rozłącznych połączeniach tworzywo-tworzywo, tworzywo-metal, tworzywo-szkło. W połączeniach zatrzaskowych wykorzystuje się sprężystość tworzywa. W trakcie połączenia nie mogą występować odkształcenia plastyczne. Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe.

8. Gwinty

Gwinty należą do specjalnego rodzaju podcięć zewnętrznych lub wewnętrznych w wypraskach, w których stosuje się następujące rodzaje gwintów:
- metryczne grubozwojne i drobnozwojne w zakresie średnic 1 ÷ 120mm,
- calowe,
- trapezowe symetryczne i niesymetryczne z zaokrągloną bruzdą,
- okrągłe.

W elementach gwintowanych o znacznych długościach uwydatnia się błąd skoku, który spowodowany jest skurczem odlewniczym. Można tego uniknąć nacinając gwint formujący o korygowanym skoku. Także ze względu na skurcz odlewniczy gwint nie może przechodzić przez miejsca zagrubione gdyż następuje jego deformacja. Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe.

9. Zawiasy elastyczne

Zawiasy elastyczne łączą dwa wyroby w jedną wypraskę. Mogą być formowane wtryskowo lub wyciskane na gorąco po wtrysku. Długość błony zawiasu nie powinna przekraczać 300 mm a jej grubość zawierać się w przedziale 0,25 ÷ 0,8 mm.

10. Powierzchnie wypraski, linie łączenia, napisy

Powierzchnia wypraski jest odwzorowaniem powierzchni gniazda i zależy głównie od materiału. Nie można uzyskać idealnie gładkiej powierzchni. Dodatkowo jakoś powierzchni wypraski zależy od technologii procesu wtrysku i konstrukcji wypraski. Powierzchnia największej gładkości wymagana jest w przypadku wyrobów przezroczystych, zwłaszcza optycznych. Coraz częściej stosuje się powierzchnie matowe lub powierzchnie o różnych fakturach, takich jak np. skóry, drewna, itp. Odpowiednio dobrana struktura może ukryć wiele wad takich jak: linie płynięcia, zapadnięcia, szwy, itp.
Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe. Linie łączenia strumieni tworzywa powstają w wyniku łączenia strug tworzywa płynącego w gnieździe formy wtryskowej. Należą do nieuniknionych wad powierzchni, które występują w przypadku:
- nieregularnej budowy wypraski,
- kilku punktów wtrysku,
- różnych prędkości płynięcia w poszczególnych partiach gniazda formy,
- opływania przez tworzywo rdzenia otworu.

W miejscu szwu wypraska jest osłabiona, świadczy o tym widoczna gołym okiem linia. W celu zwiększenia wytrzymałości w miejscu łączenia strumieni tworzywa stosuje się:
- podwyższenie temperatury formy,
- podwyższenie temperatury tworzywa,
- zastosowanie tworzywa o zwiększonej płynności,
- wzrost szybkości wtrysku.

Napisy lub znaki na wyprasce mogą być wykonywane:
- bezpośrednio w gnieździe formującym,
- przez nadrukowanie,
- przez naprasowanie,
- przez przyklejenie folii.

11. Płaszczyzny podziału wypraski

Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe. Płaszczyzna podziału wypraski to płaszczyzna dzieląca gniazdo, umożliwiająca wyjęcie wypraski z gniazda formy. Zwykle prostopadła do kierunku otwierania formy. Pozostawia po jej otwarciu ślad na wyprasce zwany linią podziału. Wybierając płaszczyznę podziału należy uwzględnić łatwość wykonania stempla i matrycy oraz sposób wypychania wypraski.

12. Zapraski

Zapraski to elementy osadzane w wyrobach wtryskowych wykonanych z innych materiałów. Wyróżnia się zapraski metalowe i z tworzyw.
Zapraski metalowe dzielą się na:
- elementy usztywniające, jak tuleje, blachy, rdzenie,
- elementy łożyskowe, jak piasty, łożyska,
- elementy niezależne, jak ośki, ostrza,
- elementy złączne, jak tuleje, itp.

Zapraski metalowe stosuje się gdy w danym miejscu wymagane jest zwiększenie wytrzymałości wypraski. Przykładem takich zastosowań może być np. kierownica samochodowa. Materiałami zalecanymi na takiego typu zapraski są: mosiądz, stal i stopy aluminium.
Zapraski z tworzywa mają szerokie zastosowanie. Stosuje się je m.in. w celu oszczędności: w przypadkach zmniejszenia zużycia drogiego tworzywa natryskuje się tylko warstwę zewnętrzną na rdzeń wykonany z tworzywa gorszej jakości. Formy do produkcji wyprasek. Wypraski i tworzywa sztuczne, Produkcja wyprasek i formy wtryskowe.


Liczba wyświetleń tego artykułu: 31585

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.