Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Napisy ostrzegawcze w dokumentacji technicznej maszyny

Napisy ostrzegawcze są stosowane w dokumentacji technicznej dla wskazania potencjalnych sytuacji zagrożenia, jakie wiążą się z szeroko rozumianą obsługą maszyny lub urządzenia oraz środków bezpieczeństwa, jakie należy podjąć dla ich wyeliminowania.

Napisy ostrzegawcze wskazują również na znaczenie opisywanego zagrożenia oraz instrukcji/środków bezpieczeństwa dla użytkownika. W zależności od skutków jakie mogą być następstwem zignorowania instrukcji bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji technicznej, zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje napisów ostrzegawczych (etykiet): 
  • NIEBEZPIECZEŃSTWO
    Napis ten zwraca uwagę na sytuacje zagrożenia, które, o ile się ich nie uniknie, prowadzą do poważnych obrażeń lub śmierci. Obrażenia spowodowane przez te zagrożenia są nagłe w swoim charakterze a prawdopodobieństwo ich wystąpienia z poważnym lub śmiertelnym skutkiem, jest wysokie, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa przedstawione i szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej (instrukcji bezpieczeństwa). 
  • OSTRZEŻENIE
    Napis ten zwraca uwagę na potencjalne sytuacje zagrożenia, które, o ile się ich nie uniknie, mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Obrażenia spowodowane tymi zagrożeniami są zwykle poważne w swoim charakterze. Ciężkie lub śmiertelne wypadki, jakie są ich następstwem, mogą powstać, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa przedstawione i szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej (instrukcji bezpieczeństwa). 
  • UWAGA
    Napis ten zwraca uwagę na potencjalne sytuacje zagrożenia, które, o ile się ich nie uniknie, mogą prowadzić do mniejszych i umiarkowanych obrażeń. Ocenia się, że obrażenia spowodowane tymi zagrożeniami są mniej poważne od tych, które zostały sklasyfikowanych do dwóch pierwszych kategorii, jakkolwiek, w dalszym ciągu potencjalnie mogą prowadzić do ciężkich wypadków, jeżeli nie zostaną zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa przedstawione i szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej (instrukcji bezpieczeństwa).

Każdy pracownik, który bierze udział w transporcie, montażu, uruchamianiu, użytkowaniu, konserwacji, naprawach lub demontażu maszyny lub urządzenia bezwzględnie musi mieć świadomość zagrożeń, jakie występują w każdej z tych faz „życia” wyrobu oraz wiedzieć w jaki sposób te zagrożenia wyeliminować przez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, ponieważ od tego zależy jego zdrowie a nawet życie.

Zwrócenie uwagi czytającego dokumentację techniczną na zagrożenia, poprzez stosowanie napisów ostrzegawczych, nie ma na celu zaniechanie praktyk bezpiecznej pracy i zdrowego rozsądku.

W artykule wykorzystano fragmenty publikacji „Kontrola maszyn i urządzeń” wydanej przez Wydawnictwo FORUM

Liczba wyświetleń tego artykułu: 15633

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.