Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

RAPID PROTOTYPING - STEREOLITOGRAFIA

W Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje laboratorium stereolitografii laserowej wyposażone w aparaturę SLA 250/50 firmy 3D Systems. To jedno z czterech tego typu urządzeń w Polsce. Podstawową zaletą SLA jest możliwość wykonania każdego, dowolnie skomplikowanego kształtu, niezależnie od podcięć czy otworów wewnętrznych. Dzięki sterowaniu komputerowemu wykonywane modele są w pełni powtarzalne, a dokładność ich wykonania sięga 0,05mm.ZASTOSOWANIE

Aparatura stwarza możliwość zarówno wykonywania prac badawczych jak i świadczenia usług w różnych dziedzinach, nie tylko tych związanych z przemysłem. Pracownicy naukowi PRz mają np. możliwość doświadczalnej weryfikacji symulacji komputerowych MES, ponieważ model SLA stanowi bezpośrednią bazę do przeprowadzenia badań elastooptycznych. W ten sposób można w kótkim czasie uzyskać informacje o właściwościach wytrzymałościowych dowolnego elementu. Poza tym modele SLA znajdują zastosowanie m.in. w następujących dziedzinach techniki: wykonanie modeli funkcjonalnych poddawanych próbom jako prototypy, wykonanie modeli do badania przepływów w otworach wewnętrznych (silniki, kolektory powietrzne), badania i ocena marketingowa nowych produktów, budowa form prototypowych dla potrzeb przetwórstwa tworzyw sztucznych, wykonanie rdzeni traconych do budowy ceramicznych form odlewniczych (metoda Quick Cast), budowa prototypowych form wtryskowych (metoda Keltool).

Inne obszary zastosowania stereolitografii to:
  • medycyna - modelowanie i wytwarzanie implantów układu kostnego dla opracowania przebiegu operacji lub dla potrzeb protetyki,
  • architektura - modele wizualne i funkcjonalne,
  • archeologia - rekonstrukcje przedmiotów, elementów szkieletów.TECHNOLOGIA WYTWARZANIA

Punktem wyjścia procesu budowy modelu jest bryłowy projekt wyrobu, zwany modelem wirtualnym. W dowolnym programie CAD przygotowuje się plik, zapisując go w formacie .stl. Następnie przy użyciu dedykowanego dla aparatury SLA programu 3DLightyear przygotowuje sie proces stereolitograficzny - określenie parametrów platformy roboczej, weryfikacja poprawności pliku .stl, edycja podpór, generowanie i transfer plików wyjściowych dla SLA. Zasada metody stereolitografi laserowej polega na warstwowym utwardzaniu żywicy epoksydowej za pomocą wiązki światła ultrafioletowego, generowanego przez laser małej mocy. Po wykonaniu wszystkich warstw składających się na bryłę, model wyjmuje się z komory roboczej i poddaje obróbce wykończeniowej. Polega ona na usunięciu struktur podpierających, a następnie na mechanicznym obrobieniu niektórych powierzchni. Żywice stereolitograficzne są łatwo obrabialne, można je również kleić, szpachlować i lakierować. Klejenie odbywa się przy pomocy ciekłej żywicy tego samego typu, którą następnie utwardza się przez naświetlanie UV.

OFERTA

Laboratorim Stereolitografii Laserowej w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej może zaoferować potencjalnym klientom kompleksowe i nowoczesne modelowanie w zakresie stylistyki, konstrukcji oraz tworzenia modeli fizycznych i prototypów technicznych dowolnie skomplikowanych kształtów przestrzennych. Informacje dotyczące realizacji zamówień pod numerem telefonu:
0(prefix)17 86 51 635, 86 51 318, fax: 86 51 150.

Projekty modeli (pliki w formacie .stl) do wyceny kosztów wykonania prosimy przesyłać na adres:
jbernacz@prz.rzeszow.pl

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Konstrukcji Maszyn
35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 8


Liczba wyświetleń tego artykułu: 18239

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.