Zarządzanie procesem produkcyjnym, zarządzanie produkcją
Narzedziownie.pl - portal dla firm produkujących formy wtryskowe, tłoczniki, wykrojniki i inne narzędzia

Drukuj | Prześlij link znajomemu | Wyszukaj w serwisie

Wykaz Polskich Norm (PN) wprowadzających Europejskie Normy zharmonizowane z dyrektywą nr 98/37/WE (dyrektywa maszynowa).

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem norm opublikowanych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2006, a obowiązujących od dnia 9 czerwca 2006.

Poniższa tabela jest w pełni zgodna z Obwieszczeniem Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (M.P. z 2006 r. Nr 38, poz. 424 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych). Obwieszczenie to zostało uchwalone dnia 11 kwietnia 2006, data wejścia w życie jest tożsama z datą ogłoszenia i jest to 9 czerwca 2006 r. Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 1.01.2006 r. do 31.03.2006 r.

Lp.

Numer PN

Tytuł PN

Numer normy europejskiej

1.

PN-EN 115:1997/A2:2006

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych (Zmiana A2)

EN 115:1995/A2:2004

2.

PN-EN 1570:2002/A1:2006

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych (Zmiana A1)

EN 1570:1998/A1:2004

3.

PN-EN 1889-2:2006

Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Lokomotywy szynowe

EN 1889-2:2003

4.

PN-EN 12044:2006 (U)*

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Maszyny do cięcia i do dziurkowania -- Wymagania bezpieczeństwa

EN 12044:2005

5.

PN-EN 12203:2006

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Prasy do obuwia i skóry -Wymagania bezpieczeństwa

EN 12203:2003

6.

PN-EN 12978:2006

Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badań

EN 12978:2003

7.

PN-EN 13155:2006

Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytające

EN 13155:2003

EN 13155:2003/A1:2005

8.

PN-EN 13414-2:2005/A1:2006 (U)

Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę (Zmiana A1)

EN 13414-2:2003/A1:2005

9.

PN-EN 13557:2006

Dźwignice -- Urządzenia i stanowiska sterownicze

EN 13557:2003

10.

PN-EN 13561:2006

Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13561:2004

11.

PN-EN 13659:2006

Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13659:2004

12.

PN-EN 13675:2006

Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

EN 13675:2004

13.

PN-EN 13732:2005/A1:2006

Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny (Zmiana A1)

EN 13732:2002/A1:2005

14.

PN-EN 13736:2006

Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy pneumatyczne

EN 13736:2003

EN 13736:2003/AC:2004

15.

PN-EN 13985:2006

Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Nożyce gilotynowe

EN 13985:2003

16.

PN-EN 14502-2:2006 (U)

Dźwignice -- Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób -- Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

EN 14502-2:2005

17.

PN-EN 60745-1:2006

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

EN 60745-1:2003

EN 60745-1:2003/A1:2003

18.

PN-EN ISO 5136:2006

Akustyka -- Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza -- Metoda kanałowa

EN ISO 5136:2003

19.

PN-EN ISO 7235:2006

Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego

EN ISO 7235:2003

20.

PN-EN ISO 7731:2006 (U)

Ergonomia -- Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy -- Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa

EN ISO 7731:2005

21.

PN-EN ISO 9614-3:2006

Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Część 3: Dokładna metoda omiatania

EN ISO 9614-3:2002

Obszerniejszy zestaw norm znajdą Państwo w publikacji „Kontrola maszyn i urządzeń. Przeglądy, naprawy, dostosowanie do wymogów UDT i PIP.” wydanej przez Wydawnictwo FORUM


Liczba wyświetleń tego artykułu: 18633

Artykuł pochodzi ze strony: www.Narzedziownie.pl
© 2005 - Galactica Sp.j.