Rolki prowadzące

18 grudnia, 2019 Opublikowane przez admin

Wiele już napisano na temat azjatyckich elektrodrążarkach z zamkniętym obiegiem drutu. Sprzedawcy tych maszyn w Polsce widzą w nich same superlatywy mamiąc przyszłych użytkowników ceną zapominając poinformować ich o istniejących mankamentach tego typu maszyn.

Główną bolączką elektrodrążarek z zamkniętym obiegiem drutu są szybko zużywające się rolki prowadzące przednie i tylne. Zastosowane w maszynach rolki prowadzące zużywają się nierównomiernie. Różnice zużycia między rolkami potrafią sięgać do 47%. Nie kontrolowane zużywanie się przedniego zespołu rolek jest przyczyną powstawania znacznych odchyłek wymiarowych oraz błędów w geometrii obrabianego przedmiotu. Przy znacznych wysokościach obrabianego materiału dochodzą również inne problemy, które związane są brakiem możliwości kontrolowania zużycia rolek, jednym z takich problemów jest drganie drutu w zmiennych częstotliwościach na obszarze całego zespołu prowadzącego.

Wielomiesięczne próby w firmie TECHWAL doprowadziły do powstania systemu ROLEN 1280 oraz SLIM ROLEN 1240. W skład systemu wchodzą rolki prowadzące przednie, zespół prowadzenia początkowego oraz końcowego. Zastosowane rolki charakteryzują się unikatową geometrią rowka prowadzącego mającej wpływ na zniwelowanie niekontrolowanego zużycia rolek z 47% do 0,5% oraz ułatwiającego w znaczący sposób zakładanie drutu w zespole prowadzącym. Szczególny nacisk położono na zespół rolek przednich od których uzależniona jest poprawność wymiarowa. Rolki przednie zostały pokryte powłoką ULTRATOP gwarantującą zachowanie proporcji zużycia rolki w stosunku do średnicy drutu. Nowatorskim rozwiązaniem w obydwu systemach jest sposób wymiany. W oferowanych systemach wymieniana jest tylko bieżnia rolek co ma znaczący wpływ na koszty eksploatacyjne zespołu prowadzącego obrabiarki o prawie 50% oraz czas wymiany.

Po 12 miesięcznych testach zespołów rolek w warunkach produkcyjnych zaobserwowano średni wzrost trwałości rolek o 350% oraz znaczący spadek występowania błędów geometrycznych i wymiarowych w przedmiotach powyżej 90 mm wysokości oraz znaczny wzrost powtarzalności wyrobów obrabianych w krótkich seriach.

Drugą bolączką operatorów obrabiarek jest pionowanie drutu. Dla w/w systemu rolek został opracowany elektroniczny system pionowania , zapewniający niwelację błędu ustawienia do 0,01 mm na wysokości 150 mm.

Zastosowanie naszych systemów prowadzenia i pionowania pozwala obrabiać przedmioty ze znacznie większą dokładnością i pewnością kontrolowania procesu elektrodrążenia.

z poważaniem
Mariusz Świtek
konstruktor
tel. 512-463-142
e-mail: mariusz.switek@tech-wal.pl