Założenia projektowe przy konstrukcji form wtryskowych

19 grudnia, 2019 Opublikowane przez admin

Fachowa konstrukcja poparta kilkuletnim doświadczeniem oraz precyzyjne wykonanie narzędzia jakim jest forma wtryskowa gwarantuje nam odpowiednią jakość wyprasek i efektywność produkcji.

Należy zatem szczegółowo zapisywać, przeglądać i weryfikować wymagania dotyczące form wtryskowych od etapu ich projektowania, poprzez wdrożenie i eksploatacje.

Konstruktor formy, technolog, wykonawca, użytkownik przystępując do swojej pracy musi posiadać pewną liczbę danych związanych z daną formą. W tym celu tworzy się dokumentację zawierającą założenia projektowe zgodne z wymaganiami klienta.

Założenia projektowe powinny zawierać:

 • rysunek konstrukcyjny wyrobu lub jego model bryłowy w postaci elektronicznej,
 • dane dotyczące tworzywa z którego produkowany będzie nasz detal takie jak: rodzaj, nazwy handlowe, wielkość skurczu wzdłużnego, poprzecznego i średniego do obliczeń, masa wypraski, temperatura stopu, wymagania temperaturowe formy, ciśnienie wtrysku,
 • krotność formy,
 • planowana wielkość produkcji,
 • dane dotyczące rodzaju wlewu, ewentualnie rodzaju i producenta układów gorąco kanałowych – jaka dysza, rozdzielacz, regulator temperatury, jakie uszczelnienia i izolacje,
 • wymagany promień tulejki wtryskowej,
 • przewidywany rodzaj pracy formy – automatyczny, półautomatyczny z udziałem manipulatora,
 • dane dotyczące oznakowania wypraski, takie jak znak recyklingu, datownik, numeracja gniazd, znak tworzywa, symbol wyrobu z wyszczególnieniem powierzchni na których mają się one znajdować,
 • dane dotyczące rodzaju powierzchni wypraski – powierzchnia lustrzana, osełkowana, fakturowana itp.
 • wskazanie miejsca doprowadzenie tworzywa – punktu wtrysku,
 • informacje o konieczności i rodzaju zabezpieczenia – mechaniczne, elektroniczne – ruchomych elementów formujących,
 • rodzaj i wielkość wtryskarki oraz dane dotyczące jednostki pracy formy: wielkość płyt mocujących, rozstaw kolumn, skok wyrzutnika, sposób łączenia wyrzutnika, możliwości sterowania siłownikami i podłączenia zabezpieczeń,
 • dane dotyczące wyposażenia formy: rodzaj końcówek chłodzenia, węże, złączki, mierniki temperatury i ciśnienia, nóżki itp.
 • dane związane z analizą Mould flow – dane o płynięciu tworzywa,
 • dane o ewentualnych, dodatkowych obiegów chłodzenia,
 • dane o zastosowaniu materiałów o wysokiej przewodności cieplnej,

Dokładnie podane i sprecyzowane założenie projektowe przyspieszają wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej formy jak i samej formy zgodne z oczekiwaniami klienta. Należy pamiętać, że założenia projektowe są częścią umowy na wykonanie dokumentacji technicznej, a także wykonanie samej formy wtryskowej i są podstawą do jej odbioru technicznego.

Zobacz pozostałe tematy